AIS MPO ČR

AIS MPO ČR

Vítejte na stránkách Agendového informačního systému MPO.

AIS MPO ČR slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech MPO.

Vstup do systému vyžaduje nejprve registraci oprávněného žadatele. Registraci žadatele může provést pouze oprávněná osoba, která své oprávnění potvrdí kvalifikovaným certifikátem nebo datovou schránkou. Tato osoba má nad registrovaným subjektem administrační práva. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost v určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí. Udělit práva k podání nebo administraci žádosti je možné také na základě e-mailu, kdy bude majitel e-mailové adresy vyzván k registraci do systému AIS MPO ČR.